گزارش باگ


با گزارش باگ‌ در و‌‌ب‌سایت و اپلیکیشن نشاط رخ هدیه نقدی دریافت کنید.

بخش‌های مختلف گزارش خطا

شما می‌توانید در هر یک از بخش‌های زیر مشکل‌های مربوطه را به واحد فنی مرتبط گزارش دهید.

خطاهای عملکردی

گزارش ایراداتی که مانع از انجام صحیح وظایف کاربر می‌شوند.
شرح مشکلاتی که تجربه کاربری را مختل می‌کنند.
بیان چالش‌هایی که مانع از رسیدن کاربر به اهدافش می‌شوند.

ناهماهنگی ظاهری

گزارش ایرادات مربوط به زیبایی‌شناسی و چیدمان عناصر.
شرح مشکلاتی که خوانایی و وضوح محتوا را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
بیان ایرادات مربوط به نمایش نادرست در دستگاه‌های مختلف.

امنیت و حریم خصوصی

گزارش ضعف‌های فنی که امنیت اطلاعات را به خطر می‌اندازند.
شرح مشکلاتی که از سهل‌انگاری یا خطای انسانی نشأت می‌گیرند.
بیان ایرادات مربوط به حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران.

ابهام و سردرگمی

گزارش ایرادات مربوط به متون و توضیحات غیرقابل فهم.
شرح مشکلاتی که پیدا کردن اطلاعات و انجام وظایف را دشوار می‌کنند.
بیان ایرادات مربوط به عدم تناسب محتوا و ساختار صفحات.

فرم ارسال گزارش باگ

* پرکردن قسمت‌های ستاره‌دار ضروری است