گزارش باگ

با گزارش باگ‌ در و‌‌ب‌سایت و اپلیکیشن نشاط رخ هدیه دریافت کنید

بخش‌های مختلف گزارش خطا

شما می توانید در هر یک از بخش‌های زیر مشکل‌های مربوطه را به واحد فنی مرتبط گزارش دهید.

رابط کاربری

عدم طراحی ریسپانسیو

مشکلات ‌در سیستم‌ عامل ‌های مختلف

اشکال در ترتیب نمایش المان‌ها

خطا‌های عملکردی

خطاها و باگ‌‌های مرتبط با عملکرد درست وب سایت

عملکرد نادرست در عملیات‌‌های مختلف

اشکال در عملکرد فرم‌ها و ورود اطلاعات

امنیت و حریم خصوصی

آسیب ‌پذیری ‌های امنیتی و حفاظت ناکافی

نقاط ضعف در مدیریت دسترسی ‌ها و احراز هویت

حفظ پوشش کد

عملکرد سیستم و پایداری

مشکلات عملکردی در سرعت

مشکلات عملکردی در پایداری

خطاها در ارتباط با پایگاه ‌داده و داده ‌های نادرست

فرم ارسال گزارش باگ